Feb 24, 2011

KOBI İÇİN MARKETING DEPARTMANI KURMA ADIMLARI

1. Hangi ürünleri ve hizmetleri önümüzdeki orta dönemde (1-2 yıl) öne çıkarmayı hedefliyoruz.

2. Bu ürünlerin hedef kitlesi kimler? Hedef kitleyi nasıl belirliyoruz?

3. Bu hedef kitleye ulaşmak için hangi yöntemleri-araçları (mecra, medium) kullanmalıyız?

4. Bu yöntemleri kullanırken nasıl personele ihtiyacımız var? Kullanacağımız yöntemlerin ayrıntılarına hakim olabilecek bir kişiyi bu iş için ayırmalı mıyız? Bu kişi başka hangi fonksiyonları üstlenecek?

5. Outsource edeceğimiz marketing fonksiyonları olacak mı? Neler?

6. Marketing için ne kadar bütçe ayıracağız? Ayıracağımız bütçenin ürün ve hizmetlere dağılımı nasıl olacak?

7. Bütçeye göre hangi mecraları afford edebiliyoruz?

8. Marketing ile diğer departmanların iletişimi ve ilişkisi önemli. Üç birim ile (Destek birimleri, ürün geliştirme, satış) sürekli iletişimde olması ve karşılıklı birbirlerini beslemeleri lazım.

a. Destek birimleri vesatış müşteriden aldığı feedbackleri marketing’e iletmeli

b. Ürün geliştirme ürünün özellikleri ile ilgili sürekli marketing’i updated tutmalı.

c. Marketing gerçekleştirilen kampanyalardan diğer birimleri haberdar etmeli.

9. Marketing sırasıyla şu çıktıları sağlamak için kullanılabilir:

a. Marka algısını oluşturmak ve geliştirmek, positioning

b. Yeni ürün lansmanı, ürün relansmanı

c. Bilinirliği artırmak

d. Hedef kitleyi satışa teşvik etmek, Satışa destek kampanya düzenlemek

e. Müşteri memnuniyetini, müşteri hizmetlerini öne çıkararak “müşteri odaklı firma” algısını geliştirmek

f. ….

10. Marketing departmanı şunlara da destek ve satış birimlerinden aldığı müşteri feedbackleri sonrasında karışmalı ve kararına etki etmeli (beklentimiz marketing birimi değil de PR&Advertising birimi ise bunları silebiliriz):

a. Hedef kitlenin net olarak belirlenmesi

b. Müşteri beklentilerinin ortaya konması

c. Ürün fiyatlandırması

d. Ürün satış kanallarının oluşturulması