May 3, 2008

9- Mobil pazarlama bütçesi


  • Mobil pazarlama günümüzde milyarlarca dolar büyüklükte bir hacme ulaşmıştır. Büyük şirketlerin %85’i 2008 bütçelerinde Mobil pazarlamaya yer ayırdıklarını söylemektedir. Oranlar ise %5 ile %25 arasında değişmektedir.

  • Mobil pazarlamanın kartopu etkisi ile büyümesinin arkasındaki en önemli neden alınan geri dönüş rakamlarıdır. Tüketicilerin %25’i mobil pazarlama ile kendilerine ulaşan mesajlara geri dönüş yapma ihtimallerinin bulunduğunu iletmektedir. Bu oran özellikle büyük mecralarda %1’lerin dahi altındadır.

  • Türkiye’de ise halen uluslararası firmaların tümü ve onlarla rekabet eden ve direkt tüketiciye ulaşan firmalar Mobil pazarlamanın önemini kavramıştır. Bu firmaların dışında kalan firmalar da rekabet avantajı kazanmak ve müşterilerine direkt ve hızlı ulaşabilmek için mobil pazarlamaya yönlenmektedir.

  • Atılacak adım, yıllık pazarlama bütçelerinin içinde mobil pazarlamaya da yer vererek, daha yaratıcı ve rakiplere göre farklılık yaratan kampanyalar düzenleyebilmektir. Bunun için Mobil pazarlama kaleminin bütçelerin içinde minimum %5 oranında yer alması gerekir. Bütçe için %25’e varan paylar ise agresif ve atak bir pazarlama şirketi anlamına gelecektir.

No comments:

Post a Comment